نویسنده = زهادت، عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین

دوره 5، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-200

عبدالمجید زهادت