نویسنده = رکّعی، محمد
1. گونه‌های ولایت تشریعی امامان علیهم السلام در روایات

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-126

هادی صادقی؛ محمد رکّعی