نویسنده = لباف، علی
1. نکاتی درباره دعای قنوت شبانه امیرالمومنین(ع)

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 292-294

علی لباف