نویسنده = کرمانی کجور، محمد
تعداد مقالات: 3
1. تفویض تشریع به معصومان علیهم السلام در رویکرد عالمان امامی

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 161-185

مهدی صفری؛ محمد کرمانی کجور


2. تأملی در عناصر نقلی نظریه محمد عبده در معنای شفاعت اُخروی بر اساس گزارش های صحیح بخاری

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 45-60

شهرام پورحسن؛ محمد کرمانی کجور