نویسنده = غفرانی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. اقرار الصحابه اثری گرانمایه از سده ششم هجری

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 345-350

عبدالله غفرانی