نمایه نویسندگان

آ

 • آذری نیا، حمیدرضا هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌ شناسانه بر قصیدة ابن‌منیر طرابلسی - محمدحسین افراخته [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 153-209]
 • آذری نیا، حمیدرضا سکه‌های امام مهدی(عج) در دورۀ پیشاصفوی و شکل‌گیری اندیشۀ «حاکم شیعی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 169-186]
 • آذری نیا، حمیدرضا مردم شناسی باور به امام عصر به روایت مسکوکات قبل صفوی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 251-201]
 • آراسته، مهدی باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-44]
 • آهنگری کیاسری، قربان واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 129-146]
 • آیت اللهی، سید علی جریان‌شناسی تشیع در قرن اول: بررسی موردی رویکرد اعتقادی ابن‌عباس و عباسیان به امامت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 7-38]

ا

 • ابراهیمی، زهرا الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • ابطحی، سید عبدالحمید چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 9-30]
 • ابطحی، سید عبدالحمید چالش زیدیه پیرامون افتراض طاعت اهل بیت علیهم السلام در نیمه اول قرن دوم [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 69-97]
 • ابطحی، سید عبدالحمید فرایند آگاهی شیعیان از علم غیب امامان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 68-87]
 • ابطحی، سید عبدالحمید جستاری در پایان  نامه های امامت پژوهان غربی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 214-235]
 • ابطحی، سید عبدالحمید صحفی بودن امامان، انگاره ای شاخص در اعتبار احادیث اهلبیت (ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 49-83]
 • احمدی، عبدالهادی نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]
 • احمدی، علی بررسی تطبیقی دلایل صلح امام حسن(ع) در منابع روایی و تاریخی فریقین تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 77-103]
 • احمدی، محمدحسن باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-44]
 • احمدی فروشانی، سید علی پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 69-103]
 • احمدی فروشانی، سید علی تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • احمدی فروشانی، سید علی واکاوی «نظریۀ امامت» در اندیشۀ محدّثان قم [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 9-40]
 • اخوان مقدم، زهرا منبع‌ شناسی موضوع «شفاعت» [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 237-268]
 • اخوان مقدم، زهرا منبع شناسیِ موضوع «رجعت» [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 217-236]
 • اخوان مقدم، زهره بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • اخوان مقدم، زهره بررسی دیدگاه «ماریا دکاکه» درباره جنگ صفین در دایره‌المعارف قرآن لیدن بر اساس نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 391-420]
 • ادایی خضری، فاطمه کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی صحیفه سجادیه‌ درباره امامت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-86]
 • ارجمند، نوید اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-42]
 • استادی، آسیه نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 149-177]
 • اسحاقی، پیمان منبع شناسی ترجمه های نهج البلاغه به برخی زبان های غیر عربی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 337-359]
 • اسدی، مرتضی اعتبار سنجی احادیث امان صادره درباره اهل بیت علیهم السلام و صحابه در منابع اهل سنت [دوره 11، شماره 2، 1400]
 • اسدی(تبریزی)، حسین فلسفه غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در مروری بر خلاصه النظر [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 320-323]
 • اسعدی، محمد عوامل گسترش اسلام و مذهب اهل بیت علیهم السلام در شبه قاره [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 158-187]
 • اسفندیاری، موسی حدیث «مرگ جاهلی» و دلالت آن بر «اصل انگاری امامت» [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 79-114]
 • اسفندیاری، موسی بازخوانی مولفه های «امامت شناسی» درجریان کلامی-عقلی مدرسه حله [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-202]
 • اسکندری، حسین حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 9-44]
 • اسکندری، حسین نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین علیهم السلام با تأکید بر میراث مکتوب اهل سنت - حسین اسکندری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 153-180]
 • اسماعیلی، محمد کاظم حیات برزخی اهل بیت علیهم السلام درجسم عنصری یا بدن برزخی؟ [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 9-34]
 • اسماعیلی، محمد کاظم بررسی محتوایی احادیث حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام در هنگامـۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاه ‌ها [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-117]
 • اعتصامی، عبدالمجید مسأله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 185-213]
 • اعتصامی، عبدالمجید زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 155-181]
 • اعتصامی، عبدالمجید مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-75]
 • اعتصامی، عبدالمجید اندیشة برائت نزد اصحاب در عصر صادقین علیهما السلام [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 235-263]
 • افروخته، محمدحسین هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌ شناسانه بر قصیدة ابن‌منیر طرابلسی - محمدحسین افراخته [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 153-209]
 • افروخته، محمدحسین پدیدارشناسی جایگاه امامت و مقامات امامان علیهم السلام در عقاید عبدالله بن ابی یعفور [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 163-206]
 • افروخته، محمدحسین سکه‌های امام مهدی(عج) در دورۀ پیشاصفوی و شکل‌گیری اندیشۀ «حاکم شیعی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 169-186]
 • اقوام‌کرباسی، اکبر واکاوی مفهوم امامت در اندیشة زراره و خاندانش [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 209-232]
 • اکبری راد، طیبه چگونگی رابطه "ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام" و "عبادات" در تراث روایی شیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • الفهداوی، عمار سخنان امیرالمومنین(ع) به انتخاب ثعالبی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 308-314]
 • الهی راد، صفدر بررسی نظریه مشروعیت «قهر و غلبه» و ادلة آن در کلام سیاسی اشاعره [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 471-496]
 • الویری، محسن واکاوی امامت الهی در دوره مکی بر پایه گزاره تاریخی دعوت قبیله بنی عامر بن صعصعه به اسلام (نسخه اصلاحی) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 423-467]
 • الیاسی، هادی رفتارشناسی جریان نفاق در دشمنی با خلافت امیرمؤمنان(ع): بررسی موردی مقطع تاریخی آیهٔ «انذار» [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-165]
 • الیاسی، هادی واکاوی مفهوم امامت در اندیشة زراره و خاندانش [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 209-232]
 • امامی، مسعود دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 167-204]
 • امامی جو، محمدحسین سپاه اسامه و تأثیر آن در شکل‌دهی تاریخ سیاسی اسلام [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 177-215]
 • امامی جو، محمدحسین بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 39-71]
 • امیرخانی، علی مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 137-160]
 • امیرخانی، علی نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 9-34]
 • امیرمعزی، محمدعلی صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 81-111]
 • امیری، رضا نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 71-107]
 • امیری، محمد مقداد مطالعه‌ تطبیقى دو تراژدى در مسیحیّت و اسلام [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 56-114]
 • امیری، محمدمقداد غــدیرخـم در آثار پژوهشى انگلیسى‌ زبان غرب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 191-250]
 • انصاری، محمدباقر امامت غدیر در سوره انشراح [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 293-302]
 • انصاری، محمد فرید وراثت اصطفائی مقامات الهی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 32-67]
 • انصاری قمی، ناصرالدین شخصیت شناسی علامه سیدمحمد قلی موسوی لکهنوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 188-211]
 • ایوب، محمود قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]

ب

 • باقریان، نجمه نمایه فصلنامه امامت پژوهی (شماره 4 ــ 1) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 325-383]
 • برزمند، محسن اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) در سورۀ مائده با استفاده از روش «تفسیر ساختاری» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 83-115]
 • بهرامی، علیرضا جُستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 73-106]
 • بیات، رضا مصاحبه با دکتر سید علی موسوی گرمارودی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 103-124]
 • بیات، رضا نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 179-210]

پ

 • پناهی، علی بررسی تقابل تبری و تقیّه با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-114]
 • پهلوان، منصور بررسی احادیث موهم سیزده امام در الکافی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 257-262]
 • پهلوان، منصور شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • پورحسن، شهرام تأملی در عناصر نقلی نظریه محمد عبده در معنای شفاعت اُخروی بر اساس گزارش های صحیح بخاری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 45-60]
 • پورمحمدی، نعیمه اعیان ائمه علیهم السلام؛ جستاری در راه‌های اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السلام در روایات شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 137-166]
 • پورمند، حسنعلی تبیین مفاهیم امامت و ولایت در کتیبه‌های مذهبی ادوار مختلف «بررسی موردی دورهٔ تیموری و صفوی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-240]

ت

 • تاریوردی زاده، مجتبی رویکرد «امامت‌ تبیینی» عرصه‌ای گمنام در امامت‌پژوهی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-58]
 • تالی طبسی، مرضیه کنش‌ گفتاری حدیث «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه» بر اساس دیدگاه آستین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-130]
 • تمسکی بیدگلی، علی فرود ستاره در خانه علی(ع)، میان باورپذیری و ناباوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 153-127]
 • توکلی بینا، میثم حکمت هنر شیعی در مقولات امامتی پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 159-186]
 • توکلی زاده، سعید بررسی گزارۀ «لا تجتمع اُمتی علی الضلالة» و جایگاه آن در اصل امامت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 107-138]
 • تیموری، محمد واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میرحامدحسین در کتاب عبقات الانوار [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 9-47]

ث

ج

 • جعفری، محمدرضا جستاری در معنای واژه ی «ولیّ» [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 24-54]
 • جمالی، حسین استشهاد امیرالمؤمنین به حدیث غدیر در مسند احمد بن حنبل [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 205-248]
 • جمشیدیان، احمد نقد ادّعای وام‌گیری باور رجعت در میان شیعۀ امامیه از زرتشتیان ایرانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 105-130]

چ

 • چگینی، رسول اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 147-176]
 • چگینی، رسول آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 29-51]
 • چگینی، رسول نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 173-203]
 • چگینی، رسول فراز و فرود اندیشۀ اخباریان در فرآوری «نظریۀ امامت» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-79]
 • چهره نما، سعید واکاوی منهج میرحامدحسین در نقد و بررسی تواتر احادیث در کتاب عبقات الانوار [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 177-214]

ح

خ

 • خادمی، محمد جایگاه امامت در آیه اعتصام با تکیه بر مبنای حبل الله [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 7-37]
 • خادمی، محمد تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 79-117]
 • خادمی، محمد دیدگاه عالمان امامی پیرامون روایات نخستین مخلوق [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 43-74]
 • خانی مقدم، مهیار واکاوی نقّادانه روش مادلونگ در فهم گزارش های پیرامون جانشینی پیامبر(ص)(بر مبنای کتاب «جانشینی محمّد، مطالعه ای در مورد خلافت نخستین») [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 215-181]
 • خسروپناه، عبدالحسین بررسی صدور عبارت «أ لست أولی بکم من أنفسکم» در خطبه غدیر از منابع اهل‌سنت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 267-294]
 • خسروی، عباس جایگاه امامت باطنی از دیدگاه بریلویه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 131-160]
 • خسروی، محدثه خلافت و نسبت آن با قرابت و صحبت (بازخوانی حکمت 190 نهج البلاغه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 77-94]
 • خلیلی آشتیانی، سمیه نگاهی به کتاب الشافی فی الامامه [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 282-288]
 • خوشدونی، مهدی بازنگاهی به تفسیر آیه «النَّبَإِ الْعَظِیم» در پرتو احادیث امامیه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 43-72]
 • خوشرفتار، امین باورداشت مهدویت در خطبه غدیر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 251-292]

د

 • داکیک، مریا مسی ولایت در سنت اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 207-235]
 • داودی مقدم، فریده تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • دزفولی، محمد عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام حضرت زهرا علیها السلام [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 113-157]
 • دزفولی، محمدعلی بررسی شواهد تاریخی باورمندی شیعه به مقام -مفتـرض الطاعـه بودن امـام - با تأکید بر سه قرن اوّل [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-68]
 • دژآباد، حامد تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • دستلان، ابراهیم چیستی مقام تحدیث در معصومین(ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 85-125]
 • دیمه کار گراب، محسن عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 109-145]

ر

 • راد، علی فضیلت مشابهت حضرت علی (ع) با حضرت عیسی (ع): سیر تطور یک روایت منقول از ابوصادق ازدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-82]
 • راد، علی گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 59-95]
 • ربانی، محمدامین مقاله نامه امامت پژوهی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 366-378]
 • ربیع نتاج، سید علی اکبر نگاهی به روایت تزویج امام جواد(ع) با امّ‌‌ الفضل [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-190]
 • رجایی، مهدیه دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 35-68]
 • رجایی، مهدیه نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • رجبی پور، روح الله چگونگی نهادینه‌کردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر(ع) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 7-27]
 • رجبی قدسی، محسن کنش‌ گفتاری حدیث «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه» بر اساس دیدگاه آستین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-130]
 • رحمان ستایش، محمد کاظم باورهای امامتی و مهدویتی زیدیه متقدم با تکیه بر بازسازی «اخبار المهدیّ»‌ ابوسعید رَواجِنی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 119-155]
 • رحیمیان، محمدحسین مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-44]
 • رحیمیان، محمدحسین به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 237-248]
 • رحیمیان، محمدحسین نقش شورا در امامت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 9-34]
 • رضا نژاد، عز الدین تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]
 • رضایی کلیری، ابراهیم واکاوی نقش باورهای اختلافی و زمینه های آن در شکل گیری جنگ جمل [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 415-443]
 • رضایی مقدم، محمد تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 99-128]
 • رضوی، حسین بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 39-71]
 • رضوی، رسول بررسی تقابل تبری و تقیّه با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-114]
 • رکّعی، محمد گونه‌های ولایت تشریعی امامان علیهم السلام در روایات [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 101-126]
 • روحی برندق، کاوس بررسی تطبیقی دلایل صلح امام حسن(ع) در منابع روایی و تاریخی فریقین تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 77-103]
 • روستائی، اکبر واکاوی امامت الهی در دوره مکی بر پایه گزاره تاریخی دعوت قبیله بنی عامر بن صعصعه به اسلام (نسخه اصلاحی) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 423-467]
 • روضاتی، سید محمدعلی گوشه ای از انحرافات عقیدتی چند تن از معروف ترین رجال علمی اهل سنت [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 282-287]
 • ریفیودین، محمد اویس پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 61-77]

ز

 • زارعی محمودآبادی، محمد الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • زهادت، عبدالمجید ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 173-200]
 • زیدی، سید محمدمهدی منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسۀ کلامی قم «مطالعۀ موردی: برقی، کلینی، صدوق» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 63-84]
 • زینلی، غلامحسین ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 7-56]

س

 • سبحانی، محمدتقی مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-162]
 • سبحانی، محمدتقی چگونگی نهادینه‌کردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر(ع) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 7-27]
 • سبحانی، محمدتقی وحدت و تقریب بر پایة امامت با تکیه بر مبانی مشترک فریقین [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 103-142]
 • سبحانی، محمدتقی تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-118]
 • سبزواری، سید حسن معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 35-86]
 • سبزواری، سید حسن کارکرد تشبیه در گفتار نبوی برای تبیین امامت امیرمؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 9-62]
 • سرخه ای، احسان بازپژوهی خبر ثعبان در مناقب امیرالمؤمنین(ع) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 175-206]
 • سعادتی، حمید تأملی در جواز و عدم جواز «سبّ» دشمنان اهل‌بیت(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 133-168]
 • سعدی، احمد جنبش هرمنوتیکی عباسیان و انقلاب فرهنگی امام حسن عسکری(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 109-151]
 • سلطانی، سید محمد واکاوی نقش باورهای اختلافی و زمینه های آن در شکل گیری جنگ جمل [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 415-443]
 • سلطانی، مصطفی امامت از دیدگاه زیدیه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 219-246]
 • سلیمانی، راضیه سیمای امامت در پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 265-296]
 • سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم تحلیل و بررسی مبانی کلامی اثبات فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام در حادثة لیله المبیت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 75-100]
 • سلیم گندمی، حمید منبع شناسی حدیث ثقلین تا سال 1385 شمسی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 289-303]
 • سند، محمد وراثت اصطفائی مقامات الهی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 32-67]
 • سهرابی، صفیه بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 53-80]
 • سید وکیلی، سید هادی بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 53-80]

ش

 • شاکر، محمدتقی جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 131-173]
 • شاکر، محمدتقی واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 187-211]
 • شاکر، محمدتقی بررسی گزارۀ «لا تجتمع اُمتی علی الضلالة» و جایگاه آن در اصل امامت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 107-138]
 • شاکر اشتیجه، محمدتقی منابع علم امام در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 165-186]
 • شانه چی، حسین معرفی کتاب: خطبه غدیر و اثری گرانبها : نورالامیر فی تثبیت خطبه الغدیر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 352-355]
 • شاه رجبیان، غلام رضا گستره ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام در اصول کافی وبصائر الدرجات [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 127-160]
 • شاهینی، مهدی وظایف امت در برابر امام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 81-107]
 • شکوهی، مسعود بازخوانی سوره مائده به دنبال چهره نفاق [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 177-189]
 • شهرستانی، سید علی جلوه ی خلافت در «الصلاة خیر من النوم » ـ قسمت دوم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 88-120]
 • شهرستانی، سید علی جلوه ی خلافت در «الصلاة خیر من النوم » ـ قسمت اول [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 116-155]
 • شهیدی، روح الله گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 59-95]
 • شهیدی فر، فریبا بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]

ص

 • صادقی، هادی گونه‌های ولایت تشریعی امامان علیهم السلام در روایات [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 101-126]
 • صرفی، فریده تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • صفری، مهدی تفویض تشریع به معصومان علیهم السلام در رویکرد عالمان امامی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 161-185]

ط

 • طالعی، عبدالحسین گزارش یک نشست علمی درباره حدیث مدینه العلم (سلطانیه زنجان،جمعه 23 ربیع الآخر 710 ه.ق) [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 269-274]
 • طالعی، عبدالحسین گزارشی از مناقب آسمانی امام نیکان [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 275-281]
 • طالعی، عبدالحسین منابع نوشناس درباره هفت بند ملاحسن کاشی(براساس فهرست جدید استاد عارف نوشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 301-306]
 • طالعی، عبدالحسین نکاتی درباره احادیث فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب(ع) در آثار علامه محدث عبدالعزیز بن محمد بن صدیق غماری مغربی شافعی(1338-1418) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 314-323]
 • طالعی، عبدالحسین هجده فصل در زندگی صدیقه کبری:گفتاری بر اساس کتاب فضائل فاطمه الزهراء ؛ نوشته حاکم نیشابوری از دانشمندان و محدثان بزرگ اهل تسنن (درگذشته 405 هجری قمری) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 324-341]
 • طالعی، عبدالحسین گزارشی از یک مطالعه تطبیقی در دیار غرب درباره امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 342-346]
 • طالعی، عبدالحسین مناقب اهل بیت (ع) از کتاب مجالس سمرقندی [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 353-360]
 • طالعی، عبدالحسین منظومه ای در امامت در قرن سیزدهم [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 315-317]
 • طالعی، عبدالحسین گزارش هایی از هدایت یافتگان [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 321-325]
 • طالعی، عبدالحسین چند متن نویافته از آیه الله میلانی، علامه طباطبائی و شهید دستغیب درباره مسائل مرتبط با امامت [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 326-331]
 • طالعی، عبدالحسین کتاب الوصیه ابوموسی بجلی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 283-291]
 • طالعی، عبدالحسین عیون المناظرات [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 303-306]
 • طالعی، عبدالحسین خطبه نبوی پس از نزول آیه ولایت [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 312-316]
 • طالعی، عبدالحسین نکات قابل نقد در تفسیر تاج التراجم [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 317-319]
 • طالعی، عبدالحسین درباره کتاب «الخصائص العلویه علی سائر البریه » [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 249-254]
 • طالعی، عبدالحسین امیرالمومنین(ع) در کتابهای درسی مقاطع مختلف تحصیلی امارات متحده عربی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 279-281]
 • طالعی، عبدالحسین رساله ای در مناقف امیرالمومنین از گنجینه خطوط محمد بیکا [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 288-291]
 • طالعی، عبدالحسین مروری بر کتاب «حدیث الثقلین» [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 295-300]
 • طالعی، عبدالحسین معرفی سه کتاب چاپ مصر در پانزده سال اخیر،درباره اهل بیت(ع) [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 301-316]
 • طالعی، عبدالحسین رساله ملاحسین واعظ کاشفی در مناقب امیرالمومنین (ع) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 258-269]
 • طالعی، عبدالحسین نگاهی به کتاب علی بن ابی طالب رضی الله عنه،نوشته دکتر علی عطیه شرقی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 276-280]
 • طالعی، عبدالحسین ترجمه منظوم هفده حدیث اخلاقی امیر المومنین (ع) به شعر فارسی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 271-273]
 • طالعی، عبدالحسین علم علوی،روی دیگر سکه امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 273-275]
 • طالعی، عبدالحسین معرفى کتاب « ضیاء العالمَین فى بیان امامة الأئمة المصطفین » [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 317-335]
 • طالعی، عبدالحسین مروری بر کتاب « نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار » [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 330-337]
 • طاهریان قادی، معصومه نگاهی به روایت تزویج امام جواد(ع) با امّ‌‌ الفضل [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-190]
 • طباطبائی امین، طاهره سادات بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • طباطبایی، سید محمدکاظم جُستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 73-106]
 • طبسی، محمدمحسن اهل سنت و حدیث سلسله الذهب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-73]
 • طبیبی، علیرضا واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میرحامدحسین در کتاب عبقات الانوار [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 9-47]
 • طهرانی زاده، محمدصادق مروری بر آراء و عقاید استاد محمدرضا حکیمی درباره ادبیـات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 239-253]

ع

 • عافی خراسانی، محمد واکاوی احتمال های معنایی در روایات «الإمام لا یغسله إلا الإمام» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-74]
 • عالمی، سید محمد بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • عباسی، حبیب بررسی دلایل ناصبی بودن ابن‌تیمیه با تکیه بر آثار وی، و دیدگاه علمای اهل سنت پیرامون ناصبی بودن او [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 139-175]
 • عبدالهی کجوسنگی، علیرضا معرفی منظومه غزوات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 125-150]
 • عترت دوست، محمد تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 99-128]
 • عزیز وکیلی، طاهر بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 31-69]
 • عزیزی، ربابه بررسی دیدگاه «ماریا دکاکه» درباره جنگ صفین در دایره‌المعارف قرآن لیدن بر اساس نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 391-420]
 • عزیزی، سعید گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 59-95]
 • عشائری، محمد تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • عشریه، رحمان بازپژوهی تأویل واژۀ «نور» در قرآن کریم به «ولایت معصومان علیهم السلام» [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 9-40]
 • علاء المحدثین، جواد غربت سند و استناد در مباحث روشنفکران دینی با نگاه به نمونه هایی از موضوع امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 81-106]
 • علاء المحدثین، جواد نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی ؛ بررسی استنادهای کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 207-246]
 • علاء المحدثین، جواد نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی بررسی استنادهای کتاب مکتب در فرآیند تکامل [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 207-234]
 • علاء المحدثین، جواد تأملی در معنای «رکوع» در آیه ولایت [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 229-251]
 • علاء المحدثین، جواد نقد بازخوانی تشیع [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 115-152]
 • علاء المحدثین، جواد نقد مقاله ی « بررسی جریان حکمیت از منظری دیگر » [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 300-328]
 • علاء المحدثین، جواد تلاش نافرجام درانکـار نصب امام از یمن تا غدیر [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 257-286]
 • علی پور، ابراهیم تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]
 • علیپور، مرضیه تبیین مفاهیم امامت و ولایت در کتیبه‌های مذهبی ادوار مختلف «بررسی موردی دورهٔ تیموری و صفوی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-240]
 • علی تقوی، هادی دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • علیزاده، حسین نگاهی به «امین شریعت» کتابی درباره علامه امینی و اثری تازه چاپ از او [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 307-311]
 • علیزاده موسوی، سید مهدی روابط اهل سنت شبه قاره با شیعه در حوزه سیاست و اندیشه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 122-156]
 • علیزاده نجار، مرتضی خدا یا ناخدا؛ نگاهی به احادیث - نَزِّلُونا عَن الرُّبُوبِیّة [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 39-80]
 • علیزاده نجار، مرتضی تفویض دین، نزاعی حقیقی یا لفظی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 187-206]
 • علیزاده نجار، مرتضی وحدت و تقریب بر پایة امامت با تکیه بر مبانی مشترک فریقین [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 103-142]

غ

 • غفرانی، عبدالله اقرار الصحابه اثری گرانمایه از سده ششم هجری [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 345-350]
 • غلامی، اصغر گزارشی از کتاب اثبات ولایت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 289-323]
 • غلامی، اصغر دلالت آیه مباهله بر خلافت بلافصل امیر المؤمنین [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 37-75]

ف

 • فاریاب، محمدحسین گستره افضلیت امام بر اساس عقاید شیعه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 145-171]
 • فتاحی زاده، فتحیه تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 99-128]
 • فتاحی زاده، فتحیه کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی صحیفه سجادیه‌ درباره امامت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-86]
 • فخر روحانی، محمدرضا کلمات قصار امیرمومنان(ع) در نگاه اوکلی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 270-271]
 • فخر روحانی، محمدرضا نکته ای در باب غدیر خم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 286-286]
 • فخر روحانی، محمدرضا نقش حکمتهای نهج البلاغه در تحول زندگی محققی از هند [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 275-276]
 • فرج پور، حامد بررسی لعن در قرآن و سنت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 181-204]
 • فرج پور، مرتضی بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 275-313]
 • فرج پور، مرتضی نقد و بررسی کتاب « قرآن کریم: ترجمه، توضیحات و واژه نامه » [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 238-272]
 • فرجپور، علیرضا بررسی مفهوم امامت در خطابه غدیر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 149-175]
 • فرجپور، مرتضی نقـدی بر رویکرد طبـری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 239-279]
 • فرجپور، مرتضی نقش آگاهی از مورد صدور حدیث در فهم حدیث [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 295-298]
 • فرقانی، محمد هادی بازخوانی امامت در اندیشۀ نوبختیان و معتزلیان شیعه ‌شده با تأکید بر آرای ابن‌ قبه رازی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 77-106]
 • فرمانیان، مهدی نظریه امامت در اسماعیلیه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 183-218]
 • فرمانیان، مهدی نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 173-203]
 • فرمانیان، مهدی جایگاه امامت باطنی از دیدگاه بریلویه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 131-160]
 • فلاح یخدانی، زکیه تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]
 • فیض بخش، محسن دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • فیض بخش، محسن مقایسه فهم سنتی و جدیداز تقدس الگوهای دینی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 305-325]

ق

 • قربانی زرین، باقر شرح قصیده لامیه حضرت ابوطالب (ع) از مرحوم علامه سردار کابلی [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 307-313]
 • قربانی زرین، رضا بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 151-181]
 • قربانی زرین، رضا دیدگاه‌های غضائری و ابن غضائری درباره مقامات امامان علیهم السلام با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 207-234]
 • قربانی زرین، رضا تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 153-179]
 • قطبی، ثریا تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • قطبی، ثریا تحلیل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدیر [دوره 8، شماره 2، 1397]
 • قندهاری، محمد پروندۀ علمی «بشارت به ائمۀ اثنا‌عشر» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 9-16]
 • قندهاری، محمد دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • قندهاری، محمد حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 217-253]
 • قندهاری، محمد قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • قندهاری، محمد نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • قندهاری، محمد فضیلت مشابهت حضرت علی (ع) با حضرت عیسی (ع): سیر تطور یک روایت منقول از ابوصادق ازدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-82]
 • قندی، مهدی دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 35-68]
 • قندی، مهدی نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • قندی، مهدی شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]

ک

 • کاظمی، روح الله تحیّر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 115-136]
 • کاظمی، روح الله تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-118]
 • کاظمی نجف آبادی، روح الله علل اختلاف شیعیان عصر حضور در تشخیص مصداق امام [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 43-83]
 • کاهانی، حمید رضا بازتاب شیعه پژوهی در فضای مجازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 236-262]
 • کربن، هانری معنای امام در معنویت شیعی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 75-97]
 • کرد فیروزجایی، اسدالله واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 129-146]
 • کرمانی کجور، محمد تفویض تشریع به معصومان علیهم السلام در رویکرد عالمان امامی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 161-185]
 • کرمانی کجور، محمد تأملی در عناصر نقلی نظریه محمد عبده در معنای شفاعت اُخروی بر اساس گزارش های صحیح بخاری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 45-60]
 • کرمانی کجور، محمد آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 29-51]
 • کرمانی کجور، محمد نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین علیهم السلام با تأکید بر میراث مکتوب اهل سنت - حسین اسکندری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 153-180]
 • کلارک، لینداجی علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 187-214]
 • کورانی، علی حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 89-123]
 • کولبرگ، اتان مُحدث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 215-225]
 • کولبرگ، اتان امام و قوای بصری [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 113-146]
 • کیخا، ام البنین راهبردهای امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 65-97]

گ

ل

 • لباف، علی نکاتی درباره دعای قنوت شبانه امیرالمومنین(ع) [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 292-294]
 • لطفی، سید مهدی تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 155-196]
 • لواسانی، سید محمدرضا جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثناعشر؛ مطالعه موردی ابوالجارود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 183-216]

م

 • مجتهدی، مهدی معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 161-183]
 • محسنی، حسین مردم شناسی باور به امام عصر به روایت مسکوکات قبل صفوی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 251-201]
 • محصص، مرضیه کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی صحیفه سجادیه‌ درباره امامت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-86]
 • محمد طبسی، سید علی بررسی آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی و سید ابوالفضل برقعی در نقد عقیدۀ رجعت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 61-106]
 • محمدی، مسلم جنبش هرمنوتیکی عباسیان و انقلاب فرهنگی امام حسن عسکری(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 109-151]
 • محمدی احمد آبادی، حسن جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 131-173]
 • محمودآبادی، سید اصغر تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 155-196]
 • مداحی، مرتضی بررسی روایات کنیۀ «ابوتراب»: نقدی بر نظریۀ اتان کلبرگ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 183-213]
 • مرادی، کبری این غزل گریه ها که می بینی ؛ نگاهی به جریانهای شعر آیینی پس از انقلاب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 151-178]
 • مرادی سحر، رضا منبع شناسیِ موضوع «رجعت» [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 217-236]
 • مرادی نسب، حسین بازپژوهی خبر ثعبان در مناقب امیرالمؤمنین(ع) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 175-206]
 • مردی، عباسعلی انگیزه مقدس در آفرینش کتاب [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 318-320]
 • مردی، عباسعلی پاره هایی از دو کتاب قدیمی در غررالأخبار دیلمی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 299-302]
 • مردی، عباسعلی حجم تراث امامتی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 283-286]
 • مردی، عباسعلی الفوائد المدنیه،چکیده مناظره با علمای اهل سنت در 50 موضوع [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 280-283]
 • مردی، عباسعلی کتاب شناسی : دلائل الصدق از محمد حسن مظفر (1376ق) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 274-285]
 • مسعودی، عبدالهادی باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-44]
 • مطهری، سید مصطفی مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-162]
 • مطهری، محمدمهدی ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 155-179]
 • مطهری، محمدمهدی مناسبات اجتماعی و سیاسی غالیان و امامیه در عصر حضور امامان(ع) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 379-412]
 • مظفری، حیدر ضرورت معرفت امام [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 95-111]
 • معروفی، معین تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • معینی، محمدرضا رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 57-88]
 • مقدس، سعید نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 211-247]
 • مقدم، حامد نظریۀ استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 119-152]
 • مقدم، حامد جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله ، اشاعره ، اهل حد یث و امامیه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 119-152]
 • مقصودی، حمیدرضا مسئله حاکمیت متن : بازتابی مختصر از کنفرانس شیعه پژوهی در دانشگاه شیکاگو [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 347-352]
 • منتظر القائم، اصغر تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 155-196]
 • منتظر مهدی، ترجمه مجید آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 235-262]
 • منتظری، محمد امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 121-154]
 • منصوری مطلق، فاطمه چگونگی رابطه "ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام" و "عبادات" در تراث روایی شیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • موحدی، محمد علی باورهای امامتی و مهدویتی زیدیه متقدم با تکیه بر بازسازی «اخبار المهدیّ»‌ ابوسعید رَواجِنی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 119-155]
 • موحدی، محمدعلی سند خطبه طولانی غدیر در التحصین [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 87-115]
 • موحدی، محمدعلی القَطرَة من بحار مناقب النبی و العِترَة [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 225-242]
 • موسوی، سید محسن فرود ستاره در خانه علی(ع)، میان باورپذیری و ناباوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 153-127]
 • موسوی، سید محمدمهدی بازبینی نگاه جریان سلفی‌گری ایرانی به مؤلفه علم امام با محوریت نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 193-217]
 • موسوی، سیدمحمدمهدی بازخوانی اندیشه امامتی سلفی گری ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 147-182]
 • موسوی، محمدحسین راهبردهای امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 65-97]
 • موسوی اصفهانی، سید رضا اصل انگاری آموزه امامت از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 9-52]
 • موسوی نسب مبارکه، سید محمد تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 155-196]
 • موسی پور، جاسم بررسی صدور عبارت «أ لست أولی بکم من أنفسکم» در خطبه غدیر از منابع اهل‌سنت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 267-294]
 • مومنی، کریم شناخت امامان حقّ از امامان جور بر پایه شاخصه ها با محوریت احادیث نبوی «ائمة اثناعشر» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 125-150]
 • میرجلیلی، علی محمد الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • میرحسینی، یحیی الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • میرمحمدی، سیدضیاء الدین تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-118]
 • میلانی، سید علی وظایف امت در برابر امام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 81-107]
 • میلانی، سید علی نقش شورا در امامت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 9-34]
 • میلانی، سید علی دلالت آیه مباهله بر خلافت بلافصل امیر المؤمنین [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 37-75]

ن

 • نادعلیزاده، مسلم مروری بر آراء و عقاید استاد محمدرضا حکیمی درباره ادبیـات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 239-253]
 • نادم، محمدحسن معرفی «مجموعه مقالات علم امام» [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 255-275]
 • نادم، محمدحسن علم غیب پیامبر و امام از نگاه متکلمین و فلاسفه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 147-164]
 • نادم، محمدحسین علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 211-235]
 • ناصری، ترجمه مهدی مطلبی از شیخ آقا بزرگ تهرانی در چهاردهمین قرن ولادت امام علی (ع) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 252-257]
 • نبوی، سید مجید منبع شناسیِ موضوع «رجعت» [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 217-236]
 • نبوی، سید مجید نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 149-177]
 • نبوی رضوی، سید مقداد نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 249-271]
 • نجارزادگان، فتح الله باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-44]
 • نجفی فرید، انسیه عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام حضرت زهرا علیها السلام [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 113-157]
 • نصیری، علی حیات برزخی اهل بیت علیهم السلام درجسم عنصری یا بدن برزخی؟ [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 9-34]
 • نصیری، علی مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ » [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 9-37]
 • نصیری، محمدحسین مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ » [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 9-37]
 • نصیری، محمدحسین اصل انگاری آموزه امامت از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 9-52]
 • نصیری، محمدحسین استشهاد امیرالمؤمنین به حدیث غدیر در مسند احمد بن حنبل [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 205-248]
 • نصیری، محمدمهدی نقد و بررسی استدلال فخررازی به آیۀ صدیقین بر خلافت ابوبکر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-185]
 • نقی زاده، سید احمد وجوه اضطرار به حجت الهی در کلام ائمه(ع) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]

ه

 • هاشمی، سید علی شیوه‌های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 265-285]
 • هاشمی، سید علی قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 111-146]
 • هاشمی(شهیدی)، ریحانه نظریه امامت در اسماعیلیه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 183-218]
 • هدایت پناه، محمدرضا امام حسن(ع) و پیش‌بینی صلح با معاویه: بازاندیشی سیاست راهبردی امام حسن(ع) در مواجهه با معاویه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-146]
 • همایون فرد، لیلا بررسی جایگاه سنت استخلاف در مصداق یابی جانشینی پیامبر (ص)(با تاکید بر روایات تاریخی ) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 141-167]
 • همایی، بهروز سیمای امامت در پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 265-296]

ی

 • یارمحمدیان، محمدتقی ازدیاد علم امام از منظر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • یارمحمدیان، محمدتقی اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 7-63]
 • یارمحمدیان، محمدتقی امامت از دیدگاه متهمان به غلو کوفه و امتداد آن تا پایان عصر حضور [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 297-375]
 • یاوری سرتختی، محمدجواد نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 45-78]
 • یزدانی، سید محمد تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]
 • یزدی نژاد، عبدالرسول چند نکته در معنای حدیث امر به دعای فرج [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 263-268]
 • یعقوب زاده، هادی بررسی جایگاه سنت استخلاف در مصداق یابی جانشینی پیامبر (ص)(با تاکید بر روایات تاریخی ) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 141-167]