کلیدواژه‌ها = لعن
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-75

10.22034/jep.2018.91172

عبدالمجید اعتصامی


2. تأملی در جواز و عدم جواز «سبّ» دشمنان اهل‌بیت(ع)

دوره 6، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-168

10.22034/jep.2016.81080

حمید سعادتی


3. بررسی لعن در قرآن و سنت

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-204

حامد فرج پور