کلیدواژه‌ها = اندیشۀ نصب الهی امام
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی نهادینه‌کردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر(ع)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-27

روح الله رجبی پور؛ محمدتقی سبحانی