کلیدواژه‌ها = وحی
واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 129-146

10.22034/jep.2020.184671.1074

اسدالله کرد فیروزجایی؛ قربان آهنگری کیاسری


چیستی مقام تحدیث در معصومین(ع)

دوره 6، شماره 19، فروردین 1395، صفحه 85-125

10.22034/jep.2016.62803

ابراهیم دستلان