کلیدواژه‌ها = ولایت
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-75

عبدالمجید اعتصامی


2. تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

سید محمد یزدانی؛ عز الدین رضا نژاد


3. نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 211-247

سعید مقدس