کلیدواژه‌ها = حسن بن محبوب
تعداد مقالات: 1
1. گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 59-95

سعید عزیزی؛ علی راد؛ روح الله شهیدی