کلیدواژه‌ها = کنش اظهاری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-142

فریده صرفی؛ ثریا قطبی؛ فریده داودی مقدم