کلیدواژه‌ها = عداوت
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-75

عبدالمجید اعتصامی