کلیدواژه‌ها = نجات تضمینی
تعداد مقالات: 1
1. شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-43

منصور پهلوان؛ مهدی قندی