کلیدواژه‌ها = حدیث غدیر
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-172

10.22034/jep.2018.91169

محمد عشائری؛ حامد دژآباد؛ معین معروفی


3. تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

10.22034/jep.2017.88395

سید محمد یزدانی؛ عز الدین رضا نژاد


4. سند خطبه طولانی غدیر در التحصین

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-115

محمدعلی موحدی


5. غدیر آخرین جایگاه اعلام عمومی جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-28

سید علی حسینی میلانی