کلیدواژه‌ها = خلیفه و حجیت
تعداد مقالات: 1
1. معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-86

سید حسن سبزواری