کلیدواژه‌ها = ذوالقرنین
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین

دوره 5، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-103

سید علی احمدی فروشانی