نویسنده = حسن‌پور، سیدعبدالکریم
تعداد مقالات: 1
1. رهگیری اندیشه «نصب الهی امامان» در سیره و سخن حضرت زهرا(س)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-88

سیدعبدالکریم حسن‌پور