نویسنده = علیرضا طبیبی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میرحامدحسین در کتاب عبقات الانوار

دوره 6، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-47

علی حسن بیگی؛ علیرضا طبیبی؛ محمد تیموری