نویسنده = احمدی فروشانی، سید علی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-33

سید علی احمدی فروشانی


2. پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین

دوره 5، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-103

سید علی احمدی فروشانی