نویسنده = شاکر، محمدتقی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

دوره 5، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 131-173

حسن محمدی احمد آبادی؛ محمدتقی شاکر


2. واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-211

سید علیرضا حسینی؛ محمدتقی شاکر