نویسنده = قندی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی

دوره 5، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-68

مهدیه رجایی؛ مهدی قندی


2. نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-112

مهدیه رجایی؛ مهدی قندی؛ محمد قندهاری