نویسنده = حمیدرضا آذری نیا
تعداد مقالات: 2
1. سکه‌های امام مهدی(عج) در دورۀ پیشاصفوی و شکل‌گیری اندیشۀ «حاکم شیعی»

دوره 6، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-186

حمیدرضا آذری نیا؛ محمدحسین افروخته