نویسنده = عبدالمجید اعتصامی
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-75

عبدالمجید اعتصامی


2. مسأله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان

دوره 4، شماره 13.14، بهار و تابستان 1393، صفحه 185-213

عبدالمجید اعتصامی