نویسنده = نصیری، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ »

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-37

علی نصیری؛ محمدحسین نصیری