نویسنده = اعتصامی، عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 155-181

عبدالمجید اعتصامی