نویسنده = صفری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تفویض تشریع به معصومان علیهم السلام در رویکرد عالمان امامی

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 161-185

مهدی صفری؛ محمد کرمانی کجور