نویسنده = روضاتی، سید محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. گوشه ای از انحرافات عقیدتی چند تن از معروف ترین رجال علمی اهل سنت

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 282-287

سید محمدعلی روضاتی