نویسنده = امامی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 167-204

مسعود امامی