نویسنده = رحیمیان، محمدحسین
تعداد مقالات: 2
1. مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-44

سید علی حسینی میلانی؛ محمدحسین رحیمیان


2. به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 237-248

محمدحسین رحیمیان