نویسنده = حسینی میلانی، سید علی
تعداد مقالات: 2
1. غدیر آخرین جایگاه اعلام عمومی جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-28

سید علی حسینی میلانی


2. مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-44

سید علی حسینی میلانی؛ محمدحسین رحیمیان