نویسنده = سید وکیلی، سید هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-80

سید هادی سید وکیلی؛ صفیه سهرابی