نویسنده = نبوی رضوی، سید مقداد
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 249-271

سید مقداد نبوی رضوی