نویسنده = زینلی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-56

غلامحسین زینلی