نویسنده = فرج پور، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 275-313

مرتضی فرج پور


2. نقد و بررسی کتاب « قرآن کریم: ترجمه، توضیحات و واژه نامه »

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 238-272

مرتضی فرج پور