نویسنده = سند، محمد
تعداد مقالات: 1
1. وراثت اصطفائی مقامات الهی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 32-67

محمد سند؛ محمد فرید انصاری