نویسنده = سید علی شهرستانی
تعداد مقالات: 2
1. جلوه ی خلافت در «الصلاة خیر من النوم » ـ قسمت دوم

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 88-120

سید علی شهرستانی


2. جلوه ی خلافت در «الصلاة خیر من النوم » ـ قسمت اول

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 116-155

سید علی شهرستانی