نویسنده = امیری، محمد مقداد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ تطبیقى دو تراژدى در مسیحیّت و اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 56-114

محمد مقداد امیری